Itäeuroopanpaimenkoiran jalostus on rodun kotimaassa ollut hyvin tarkkaa ja johdonmukaista. Rotua on rekisteröity 1920 luvulta alkaen tietyistä sukuhaaroista. Ennen vuotta 1970 koiria oli rekisteröity jo 17133 kappaletta. Huippuvuosi oli 1974 jolloin rekisteröitiin kaikkiaan 1373 koiraa. Suomen VEO ry / jalostustoimikunta pyrkii kunnioittamaan rodun alkuperäistä jalostussuunnitelmaa, pitäen itäeuroopanpaimenkoiran työkoirana ja kehittäen sitä edelleen. Itäeuroopanpaimenkoiraa ei ole jaoteltu käyttö- ja näyttelylinjoihin. Jalostukseen käytetään vain terveitä ja rekisteröityjä koiria.

Venäjän rekisteri

Yhdistyksen oma rekisteri

Suomen VEO ry:n jalostustoimikunta suosittelee, että rekisteröinnin ja terveeksi todettujen kriteerien (kuvaustulokset lonkat, kyynäret ja selkä, vapaaehtoinen DM tulos) lisäksi koirien luonteen ja ulkomuodon tulee olla rotumääritelmän mukaiset ja rotutyypillisyydestä olisi rodun asiantuntijan antama kirjallinen arvio. Jalostustoimikunta tulee muokkaamaan kriteerejä tarkemmiksi edistääkseen rodunomaisten, terveiden ja puhdasrotuisten Itäeuroopanpaimenkoirien jalostusta/kasvattamista tarpeiden mukaan.

Yhdistys julkaisee internet sivuillaan nämä kriteerit täyttävät pentueet.

Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneet kasvattajat:

Karelian Guard

Sucikan