Yhdistyksen vuosikokous 31.3.2018 on PERUTTU !!!!!

Jäsenet seuratkaa yhdistyksen nettisivuja !!!!

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle
9. Määritetään jäsenmaksut ja liittymismaksut seuravaksi vuodeksi
10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
11. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
13. Hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet
14. Jäsenten tekemät esitykset ja muut mahdolliset asiat
15. Kokouksen päättäminen

Categories: Yleinen